Trafikbox Blog

Újabb törvénymódosításra készülhetnek a Trafikosok

Kiss Tamás
Kiss Tamás
2019.07.23 09:13
Újabb törvénymódosításra készülhetnek a Trafikosok

2019.06.20 –án Lázár János „A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról” adott be törvényjavaslatot.

Igyekeztünk összeszedni minden olyan változást, amely téged is érinthet, ha az Országgyűlés megszavazza a módosítást.

 1. A törvény erejénél fogva 2020. december 31. napján megszűnik azon személy jogosultsága dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítésére, aki e tevékenységét koncessziós szerződés nélkül – kizárólag a részvénytársaság általi kijelölés alapján – folytatja, feltéve, ha a fordulónapon a működése helye szerinti településen más – koncessziós szerződés alapján tevékenykedő – jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytat.
 1. A törvényjavaslat a kiadható koncessziók küszöbértékét is megemeli 3000 főről 4000 főre. A szöveg pontosítja, hogy a 4000 fő alatti állandó lakosú településeken (legalább és legfeljebb) 1 fő jogosult a dohánytermék kiskereskedelmi koncesszió gyakorlására; míg a 4000 fő feletti településeknél a jogosultságok számát akként kell meghatározni, hogy az állandó lakosok számát el kell osztani 4000-rel, és az így kapott (tipikusan maradékos) számot a következő természetes (egész) számra kell felkerekíteni. (Például egy 4500 fős településen: 4500:4000=1,125; melyhez képest – felfelé kerekítve – a következő (szomszédos) természetes szám a 2 (kettő). A kiosztható jogosultság ebben az esetben tehát kettő. Egy másik példával is élve: egy 15750 fős településen a kiosztható jogosultságot akként számítjuk ki, hogy 15750:4000=3,9375, mely számhoz képest a felfelé kerekített természetes szám a 4 (négy). Utóbbi példánál tehát a kiosztható jogosultságok száma négy.)
 1. A szigorító rendelkezések között megemlíthető, hogy a jövőben az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei is, valamint az e-cigaretták minden formája csak dohányboltban lesz értékesíthető és a fiatalkorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket e termékkörre is kiterjeszti a javaslat. Egyértelműen szigorodnak továbbá a bírságolásra vonatkozó rendelkezések; a korábbinál több esetben lesz kötelező jogsértés esetén bírság alkalmazása.
 1. a jövőben nem lesz lehetőség arra, hogy dohányterméket kiegészítő termékek (pl. cigarettahüvely dobozainak) kiemelt (pl. többszörözött, megvilágított) megjelenítésével népszerűsítsenek közvetve dohányterméket, ha e „reklámozott” termékek árujelzője (elnevezése) dohánytermék árujelzőjével (elnevezésével) azonos, vagy ahhoz nagyon hasonló.
 1. A papírzsebkendővel bővül a dohányboltban árusítható termékek köre, tekintettel arra, hogy a javaslat továbbra is élesen el kívánja választani a „vegyesboltot” a dohánybolttól.
 1. A nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadék is jövedéki termékké válna, a töltőfolyadékok jövedéki adómértéke pedig – a jelenleg tapasztalható illegális kereskedelem felszámolásának érdekében – a jelenlegi 55 Ft helyett milliliterenként egységesen 20 Ft-ban kerülne rögzítésre.
 1. A dohányzást imitáló elektronikus eszközzel, és az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékével egészíti ki a szabályozás alá eső termékkört. Ezen termékek fogyasztását elősegítő – jellemzően elektromos – eszközök azonban eddig nem estek a szabályozás hatálya alá. Mivel e kiegészítő termékek (iSMOD, IQOS) „szabadabb” forgalmazása, kommunikálása önmagában is népszerűsíti az azzal elfogyasztható dohányterméket, ezért e kiegészítők szabályozása is indokolt a fenti általános egészségpolitikai célokkal összhangban.
 1. Mindenfajta, a dohányzást helyettesítő nikotin-tartalmú termékre is kiterjeszti a szabályozást: e termékkör ugyanis a nemzetközi piacokon megjelenőben van, és várhatóan hazánkba is eljut.
 1. A dohányboltban forgalmazható termékek köre is pontosításra szorul az időközben a jogalkalmazás során felmerült gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel, de érdemét tekintve a termékkör nem bővül. Jellemző példa, hogy a trafikban eddig is lehetett helyben fogyasztható kávét kapni, de az erre szolgáló gép sok esetben forró csokoládét, vagy teát is képes készíteni, így indokolatlan e vonatkozásban a tilalmazás.
 1. Elkülönítésre kerül, hogy mit kötelező, és mit lehetséges feltüntetni a dohánybolt külső felületén. A kötelező adatokat legalább magyar nyelven meg kell jeleníteni, de mind a kötelező, mind pedig az ezen túlmenően feltüntethető adatok idegen nyelvű megjelenítése is lehetséges.
 1. A tervezet bevezetni javasolja továbbá a dohánytermék-kiskereskedők képzését előíró rendelkezést, mégpedig úgy, hogy annak megszervezése a részvénytársaság feladata. Mind a folyamatosan változó piaci viszonyok (elég, ha csak az elmúlt öt évben megjelent új termékekre utalunk), mind az (új) termékeknek az egészségre gyakorolt hatása, és a fiatalkorúak védelmével összefüggő hatósági jogalkalmazási ismeretek szükségessé teszik az ismeretek viszonylag rendszeres frissítését.
 1. A törvényjavaslat pontosítja, hogy a tisztességes piaci versenyt sérti az a magatartás is, ha a dohánytermék-kiskereskedő jogos ok nélkül egy dohánytermék-nagykereskedő egyetlen termékét sem hajlandó forgalmazni.
 1. A dohánytermék-kiskereskedőket akkor lehessen csak bírsággal sújtani, ha reálisan felmerül, vagy fel kell, hogy merüljön a gyanúja – méghozzá az eladóban – annak, hogy a dohányboltba fiatalkorú lépett be. Meg kell szüntetni azt a hatósági gyakorlatot, miszerint miközben az eladó épp más fogyasztót szolgál ki, és észre sem veszi az esetlegesen belépő fiatalkorút (vagy éppen az adott személy kiszolgálásáig nem reális, hogy felmerüljön a gyanúja annak, hogy 18 éven aluli személyről van szó), a hatóság a dohányboltba való belépés puszta ténye miatt mégis megbírságolja a dohánytermék kiskereskedőt. A hatóságnak ezen túl figyelemmel kell lennie arra, hogy az eladóban reálisan kialakulhatott-e annak gyanúja, hogy fiatalkorú lépett be az üzlethelyiségbe.
 1. A törvényjavaslat hatályon kívül helyezi az Fdvtv. 13/A. §-ának rendelkezéseit a törvény által lehetővé tett termékek forgalmazásának vámhatósági bejelentéséről. Ez azt jelenti, hogy továbbra is csak a törvény által lehetővé tett termékeket lehet majd a dohányboltban forgalmazni (illetve továbbra is csak az esetlegesen szükséges engedély birtokában), de nem szükséges ezt előzetesen a vámhatóságnak bejelenteni.
 1. A dohánytermék-kiskereskedő nem köthet olyan szerződést, továbbá a polckép-szerződésben (vagy annak megkötésével összefüggésben) nem tehet olyan jognyilatkozatot (vállalást), melynek alapján a dohánytermék-kiskereskedő kizárólag egy dohánytermék-nagykereskedő termékeit forgalmazza, vagy egy dohánytermék-nagykereskedő egyetlen termékét sem forgalmazza jogos ok nélkül és olyan helyzetet sem teremthet, amely a dohánytermék értékesítési helyén egyes dohánytermék-nagykereskedők termékeinek értékesítését – a többi piaci szereplő rovására súlyosan hátrányosan – lényeges mértékben előnyben részesíti. Tilos a polckép-szerződésben a koncessziós szerződéssel ellentétes vállalást tenni, továbbá egy vagy több polckép-szerződés megkötésével olyan helyzetet teremteni, amely a koncessziós szerződés megsértéséhez vezethet.”

Szigorítás, büntetések, bezárás, koncesszió visszavonás. Trafikos legyen a talpán, aki ebben a piaci környezetben szívvel-lélekkel, és pozitív hozzá állással tud dolgozni.

Köszönjük hogy olvasod a cikkeinket. A Trafikboxnál mindent megteszünk, hogy téged érintő piaci változásokat és információkat mihamarabb megkapd, és fel tudj rá készülni.

GYORS FELMÉRÉS!

Érdekelne egy komolyabb támogatás jogi, fogyasztóvédelmi, NAV-os, NDN Zrt-s kérdésekben? Szeretnél 1 telefonnal elintézni hivatalos ügyeket?

Biztos, hogy veled is megtörtént már, hogy gyorsan el kellett volna intézned, valami hivatalos ügyet a Dohányboltoddal kapcsolatban, de azt sem tudtad kihez fordulj, hogyan indulj meg.

Kérlek írd be az email címed, ha jó ötletnek tartanál egy ilyen támogatást.